Top10 elektronických médií podľa ratingu


Zdroj dat: adMeter 800 SK – elektronické meranie TV, rozhlasu a internetu, N = 800, október 2022–január 2023

Porovnanie ratingov elektronických médií

Zdroj dat: adMeter 800 SK – elektronické meranie TV, rozhlasu a internetu, N = 800, október 2022–január 2023

Porovnanie ratingov elektronických médiíZdroj dat: adMeter 800 SK – elektronické meranie TV, rozhlasu a internetu, N = 800, október 2022–január 2023

Share mediatypov elektronických médií v týždňoch

Zdroj dat: adMeter 800 SK – elektronické meranie TV, rozhlasu a internetu, N = 800, október 2022–január 2023

Inkrementálny reach elektronických médií v týždňoch

Zdroj dat: adMeter 800 SK – elektronické meranie TV, rozhlasu a internetu, N = 800, október 2022–január 2023
Zdroj dat: adMeter 800 SK – elektronické meranie TV, rozhlasu a internetu, N = 800, október 2022–január 2023

Crossmediálne správanie v Slovenskej republikeOdkiaľ sa vzali dáta, ktoré tu vidím?

Grafy sú výstupom crossmediálneho elektronického merania sledovania médií adMeter prieskumnej agentúry MEDIAN. adMeter umožňuje sledovať, ako populácia a rôzne cieľové skupiny sledujú TV, počúvajú rádiá a surfujú na internete.


Koho dáta reprezentujú?

Merania sa zúčastňuje 800 respondentov vo veku 12 – 69 rokov. Každý respondent v paneli bol starostlivo vybraný, aby bola vzorka reprezentatívna podľa sociodemografických charakteristík, ako je pohlavie, vek či vzdelanie, ale aj mediálneho správania.


Čo adMeter meria a ako funguje?

adMeter meria sledovanosť TV a počúvanosť rádií v reálnom čase, ale tiež návštevnosť webových stránok a vplyv outdoorovej reklamy. Respondenti majú v mobile a v počítači nainštalovanú aplikáciu, ktorá nám umožňuje sledovať ich mediálne správanie. Vďaka tomu vieme, či náš respondent pri večernom seriáli surfuje na internete, rádio počúva len ráno pri čistení zubov a v aute alebo hokej sleduje zásadne v krčme. Od každého respondenta máme single-source crossmediálne kontinuálne panelové dáta.


K čomu sa dajú dáta adMeter využiť?

Dáta možno využiť v komerčnej i v akademickej sfére.

Ponúkame tak spracovanie ad hoc analýz, ako aj poskytnutie dát pre vlastné analýzy vrátane softvérového zázemia (plánovacie a analytické softvéry KIWI a FENIX). Našimi klientmi sú mediálne agentúry (crossmediálne plánovanie), marketingové oddelenia firiem (monitoring dosahu a efektu reklám) a médiá (crossmediálne analýzy a pozícia média).

Dáta adMeter možno využiť aj pre vedecké účely a sociologické analýzy, napríklad pre analýzu vplyvu mediálnych obsahov na publikum (agenda setting) alebo analýzu trávenia voľného času a životného štýlu, mobility a dopravného správania…


V čom adMeter vyniká?

  • Ponúka unikátne dáta, ktoré doplňujú súčasné mediálne menové prieskumy o crossmediálny pohľad.
  • Prináša metodické rozšírenie z hľadiska univerzálnych crossmediálnych ukazovateľov a nové postupy merania vzťahov medzi jednotlivými mediatypmi.
  • Umožňuje zjednotenie informácie o crossmediálnom prekryve a inkrementálnom reachi mediatypov v crossmediálnych kampaniach a informácie o crossmediálnom správaní konzumentov médií.
  • Ponúka cestu ako porovnateľne merať mediálne ukazovatele z rôznych mediatypov a možnosť komparácie efektivity jednotlivých mediatypov a ich synergického efektu pri oslovovaní konzumentov.

Na koho sa môžem obrátiť, keď chcem vedieť viac?

Pokiaľ potrebujete ďalšie informácie alebo snáď chcete rovno vyhodnotiť svoju kampaň, kontaktujte Josefa Fišera, ktorý stál už pri zrode adMetru a rád Vám odpovie.

A pokiaľ vás zaujíma, čo s adMetrom vymýšľame a čo sa u nás deje, pozrite si zaujímavosti na web MEDIANU .

Josef Fišer josef.fiser@median.cz


Slovník mediálnych pojmovInkrementálny reach

Inkrementálne reachové ukazovatele sú odvodené zo štandardných reachových ukazovateľov, počítajú však s kombináciami aktivít. Kombinovať môžeme aj aktivity z rôznych mediatypov. Inkrementálne ukazovatele získame, ak zadáme aktivity do riadkov aj do stĺpcov analýzy a ako ukazovateľ zvolíme jeden alebo viac zo štandardných reachových ukazovateľov. Inkrementálny ukazovateľ hovorí, koľko osôb z cieľovej skupiny sa v danom období nevenovalo aktivite v riadku (vôbec alebo v čase kratšom než definovaná minimálna doba), ale venovalo sa aspoň raz v danej minimálnej dobe aktivite v stĺpci.


Rating

Podiel v % osôb z cieľovej skupiny, ktoré sa v priemernej sekunde daného časového úseku venovali danej aktivite, napr. naživo sledovali televízne vysielanie na danom kanáli (časový úsek môže byť čas programu, čas reklamy, celodenný interval či akýkoľvek iný). Príklad: Cieľová skupina: Muži, Stanica: X, Obdobie: 1. 9. 2012 – 30. 9. 2012 Výsledok: Rating 5 % znamená, že v náhodne vybranom okamžiku v septembri 2012 sledovalo stanicu X v priemere 5 % mužov.


N

počet respondentov


out-of-home sledovanosť

Sledovanosť mimo domov. Teda napríklad v baroch, krčmách, u známych atď.


Share

Share je podiel v % času venovaného sledovaniu/počúvaniu danej stanice, resp. sledovaniu daného webového serveru, k času venovanému sledovaniu/počúvaniu všetkých staníc daného mediatypu, resp. sledovaniu webu celkom. Príklad: Cieľová skupina: Muži, Stanica (TV): X, Obdobie: 1. 9. 2012 – 30. 9. 2012 Výsledok: Share 16 % znamená, že podiel sledovanosti stanice X na celkovej sledovanosti všetkých televíznych staníc pre cieľovú skupinu Muži je 16 %.