TOP10 elektronických médií dle ratingu


Zdroj dat: adMeter 2000 CZ – elektronické měření TV, rozhlasu a internetu, N = 1 000, říjen 2022–leden 2023

Porovnání ratingů elektronických médií

Zdroj dat: adMeter 2000 CZ – elektronické měření TV, rozhlasu a internetu, N = 1 000, říjen 2022–leden 2023

Porovnání ratingů elektronických médiíZdroj dat: adMeter 2000 CZ – elektronické měření TV, rozhlasu a internetu, N = 1 000, říjen 2022–leden 2023

Share mediatypů elektronických médií v týdnech

Zdroj dat: adMeter 2000 CZ – elektronické měření TV, rozhlasu a internetu, N = 1 000, říjen 2022–leden 2023

Inkrementální reach elektronických médií v týdnech

Zdroj dat: adMeter 2000 CZ – elektronické měření TV, rozhlasu a internetu, N = 1 000, říjen 2022–leden 2023
Zdroj dat: adMeter 2000 CZ – elektronické měření TV, rozhlasu a internetu, N = 1 000, říjen 2022–leden 2023

Crossmediální chování v České republiceOdkud se vzala data, která tu vidím?

Grafy jsou výstupem crossmediálního elektronického měření konzumace médií adMeter výzkumné agentury MEDIAN. adMeter umožňuje sledovat, jak populace a různé cílové skupiny sledují TV, poslouchají rádia a surfují na internetu.


Koho data reprezentují?

Měření se účastní 2000 respondentů ve věku 15 – 69 let. Každý respondent v panelu byl pečlivě vybrán, aby byl vzorek reprezentativní podle sociodemografických charakteristik, jako je pohlaví, věk či vzdělání, ale i mediálního chování.


Co adMeter měří a jak funguje?

adMeter měří sledovanost TV a poslechovost rádií v reálném čase, ale také návštěvnost webových stránek i vliv outdoorové reklamy. Respondenti mají v mobilu a počítači v nainstalovanou aplikaci, která nám umožňuje sledovat jejich mediální chování. Díky tomu víme, jestli náš respondent u večerního seriálu surfuje na internetu, rádio poslouchá jen ráno při čištění zubů a v autě anebo hokej sleduje zásadně v hospodě. Od každého respondenta máme single-source crossmediální kontinuální panelová data.


K čemu se dají data adMeter využít?

Data lze využít v komerční i v akademické sféře.

Nabízíme jak zpracování ad hoc analýz, tak poskytnutí dat pro vlastní analýzy včetně softwarového zázemí (plánovací a analytické softwary KIWI a FENIX). Našimi klienty jsou mediální agentury (crossmediální plánování), marketingová oddělení firem (monitoring dosahu a efektu reklam) a média (crossmediální analýzy a pozice média).

Data adMeter lze využít i pro vědecké účely a sociologické analýzy, například pro analýzu vlivu mediálních obsahů na publikum (agenda setting) nebo analýzu trávení volného času a životního stylu, mobility a dopravního chování…


V čem adMeter vyniká?

  • Nabízí unikátní data, která doplňují stávající mediální měnové výzkumy o crossmediální pohled.
  • Přináší metodické rozšíření z hlediska univerzálních crossmediálních ukazatelů a nové postupy měření vztahů mezi jednotlivými mediatypy.
  • Umožňuje sjednocení informace o crossmediálním překryvu a inkrementálním reachi mediatypů v crossmediálních kampaních a informace o crossmediálním chování konzumentů médií.
  • Nabízí cestu jak srovnatelně měřit mediální ukazatele z různých media typů a možnost komparace efektivity jednotlivých media typů a jejich synergického efektu při oslovování konzumentů.

Na koho se můžu obrátit, když chci vědět víc?

Pokud potřebujete další informace nebo snad chcete rovnou vyhodnotit svou kampaň, kontaktujte Josefa Fišera, který stál už při zrodu adMeteru a rád Vám odpoví.

A pokud vás zajímá, co s adMeterem vymýšlíme a co se u nás děje, koukněte do zajímavostí na web MEDIANU .

Josef Fišer josef.fiser@median.cz


Slovníček mediálních pojmůInkrementální reach

Inkrementální reachové ukazatele jsou odvozené ze standartních reachových ukazatelů, počítají však s kombinacemi aktivit. Kombinovat můžeme i aktivity z různých mediatypů. Inkrementální ukazatele získáme tehdy, pokud zadáme aktivity jak do řádků, tak i do sloupců analýzy, a jako ukazatel zvolíme jeden nebo více ze standartních reachových ukazatelů. Říká, kolik je osob z cílové skupiny, které se v daném období nevěnovaly aktivitě v řádku (vůbec nebo po dobu kratší než definovaná minimální doba), ale věnovaly se alespoň jednou po danou minimální dobu aktivitě ve sloupci.


Rating

Podíl v % osob z cílové skupiny, které se v průměrnou sekundu daného časového úseku věnovaly dané aktivitě, např. živě sledovaly televizní vysílání na daném kanálu (časový úsek může být čas pořadu, čas reklamy, celodenní interval či jakýkoli jiný). Příklad: Cílová skupina: Muži, Stanice: X, Období: 1. 9. 2012 – 30. 9. 2012 Výsledek: Rating 5 % znamená, že v náhodně vybraný okamžik v září 2012 sledovalo stanici X v průměru 5 % mužů.


N

počet respondentů


out-of-home sledovanost

Sledovanost mimo domov. Tedy například v barech, hospodách, u známých atd.


Share

Share je podíl v % času věnovaného sledování/poslechu dané stanice, resp. sledování daného webového serveru, ku času věnovanému sledování/poslechu všech stanice daného mediatypu, resp. sledování webu celkem. Příklad: Cílová skupina: Muži, Stanice (TV): X, Období: 1. 9. 2012 – 30. 9. 2012 Výsledek: Share 16 % znamená, že podíl sledovanosti stanice X na celkové sledovanosti všech televizních stanic pro cílovou skupinu Muži je 16 %.