Nejprve vyberte v prvním rolovacím okně otázku. Poté můžete navolit dvě cílové skupiny, u kterých chcete porovnat průměrné sledovanosti.
Zdroj dat: adMeter – elektronické měření TV, rozhlasu a internetu, N = 1 000, roky 2016 (3-4Q), 2017, 2018 a 2019 (1-3Q)

Celková expozice mediím – Crossmediální chování v České republicePopis aplikace

Aplikace obsahuje 2 panely. Na prvním panelu "Konzumace elektronických médií" je srovnání konzumace elektronických médií dle časů pro různé cílové skupiny. Na druhém panelu je popis aplikace.

Důležité upozornění

Zobrazené časy ve výstupech se vztahují k průměrnému dennímu ATS pro celou obecnou populaci ČR ve věku 15–69 let a nelze je zaměňovat s ATS relative, které se obvykle reportuje v mediálních měnových výzkumech pouze ve vztahu ke konzumentům daného mediatypu a nezahrnuje jeho nekonzumenty (např. jen pro posluchače rádií či jen návštěvníky internetu).Grafy jsou výstupem crossmediálního měření adMeter z let 2016 (3-4Q), 2017, 2018 a 2019 (1-3Q), které realizuje výzkumná agentura MEDIAN, aktuálně na vzorku 2000 respondentů ve věku 15 – 69 let. adMeter měří sledovanost TV na bázi audiomatchingu a poskytuje elektronicky měřená přesná data rovněž pro analýzy poslechovosti rádií a konzumace internetu. Pro více informací o projektu kontaktujte: josef.fiser@median.cz