adMeter: Sledovanost fotbalových zápasů doma a mimo domov

Aplikace zobrazí graf sledovanosti zápasů EURO 2016 v čase pro vybraný zápas a vybranou cílovou skupinu podle měření adMeter.

Vyberte zápas

Vyberte cílovou skupinu

Loading...


Zdroj dat: adMeter – elektronické měření TV, rozhlasu a internetu, N = 1 000, červen – červenec 2016


Grafy jsou výstupem crossmediálního měření adMeter z června a července 2016, které realizuje výzkumná agentura MEDIAN, aktuálně na vzorku 1000 respondentů ve věku 15 – 69 let. adMeter měří sledovanost TV na bázi audiomatchingu a poskytuje elektronicky měřená přesná data rovněž pro analýzy poslechovosti rádií a konzumace internetu. Do out-of-home sledovanosti televize jsou zahrnuty všechny platformy vysílání ČT, které vydávají akustický signál – televizní přenosy sledované v restauracích, barech, na návštěvách / na chatách i on-line vysílání sledované v práci apod. Pro více informací o projektu kontaktujte: josef.fiser@median.cz