ShowMe Logo

Deklarovaná volba v 1. kole voleb

Skutečná volba v 1. kole voleb

Deklarovaná volba v 2. kole voleb

Metodika výzkumu


Zdroj Data pocházejí z Prezidentského panelu 2019. Nezávislý výzkum MEDIAN probíhal v několika vlnách: první vlna byla dotazována cca měsíc před volbami, druhá v den prvního kola a třetí vlna v den druhého kola.
Velikost vzorku N=348 (respondenti, kteří se zúčastnili všech tří vln výzkumu a zároveň uvedli preferovanou osobu v druhé nebo třetí vlně).
Metoda sběru dat Kombinace online, telefonického a osobního dotazování vyškolenými tazateli.
Výběr respondentů Kvótní výběr populace SR.
Reprezentativita Zdrojové výzkumy jsou reprezentativní pro populaci SR 18+ podle základních sociodemografií, tedy kraje, věku, pohlaví, vzdělání, velikosti obce, národnosti a používání internetu. Dále podle kombinace věku a vzdělání, volebního chování ve volbách do Národní Rady SR 2016 a ve 2. kole prezidentských voleb 2014, nebo 1. kole prezidentských voleb 2019.
Statistická odchylka Náhodnou statistickou chybu u kvótních sběrů nelze určit. Činí ale +/- 3-5 procentních bodů u přelivů v rámci velkých podskupin. Vyčíslení přelivů v rámci menších podskupin voličů je pouze indikativní a orientační.
Realizátor a zadavatel Výzkumy realizovala společnost MEDIAN, s.r.o. (člen SIMAR) pro Rozhlas a televizi Slovenska.
Volební přelivy První sloupec zobrazuje preference respondentů měsíc před volbami vycházející z volebního modelu pro RTVS publikovanou dne 26. 2. 2019. Druhý sloupec potom deklarovanou skutečnou volbu v 1. kole dotázanou den po konání voleb. Přelivy mezi těmito dvěma sloupci ukazují změny postojů respondentů v tomto období. Při pohybu myší přes jednotlivé čáry přelivu se zobrazí, jaké procento voličů kandidáta v prvním kole deklarovalo volbu daného kandidáta uvedeného vlevo. (Např. První čára přelivu značí, jaké procento voličů Zuzany Čaputové deklarovalo její volbu již měsíc předem. Naopak čára přelivu od Maroše Šefčoviče k Zuzaně Čaputové zobrazuje, jaké procento voličů Zuzany Čaputové měsíc před volbami deklarovalo volbu Maroše Ševčoviče.)
Třetí sloupec a přelivy k němu doplňují informaci o vývoji postojů ke kandidátům v druhém kole voleb. (Např. První čára přelivu značí, jaké procento voličů Zuzany Čaputové v druhém kole ji volilo i v prvním kole. Naopak čára přelivu od Štefana Harabina k Zuzaně Čaputové zobrazuje, jaké procento voličů Zuzany Čaputové v druhém kole volilo v prvním Štefana Harabina.)